درباره ما

کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان

چهل سال جنگ و مداخله و خشونت تاثیر مخرب و زیانباری بر ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه ما بجا گذاشته، و یکی از عرصه هایی که در این چهار دهه به شدت آسیب دیده، تلقی و برداشت ما از آموزه های دینی بوده که در نتیجه مداخله سنگین و دومدار دیگران و استفاده ابزاری از دین شکل گرفته است.

بیشتر بخوانید
کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان

اهداف ما

مشروعیت زدایی از تروریزم و مقابله با روایت های افراطگرایانه از دین و برگشت به ارزش ها و تعالیم دینی در جهت تحقق انسجام اجتماعی و ترقی و تعالی کشور

رصد خانه

این رصد خانه، مواد تبلیغاتی مربوط به فرهنگ خشونت را از طریق ترصد پایگاه های انترنتی و تبلیغاتی گروه هایی که محرک تندروی و خشونت بوده اند، پیگیری می نماید.

بیشتر

برگزاری کنفرانس ها

این کنفرانس ها در دانشگاه ها و مراکز تحصیلات عالی و مراکز تحقیقاتی دایر خواهد شد. در عین وقت از مراکز متخصص در جهان اسلام نیز دعوت خواهد شد

بیشتر

رسانه های اجتماعی

شما میتوانید فعالیت های مارا در راستای نشر وگسترش فرهنگ اعتدال در رسانه های گروهی مانند فیسبوک، توییتر و یوتیوب به زبان های فارسی، پشتو و انگلیسی دنبال کنید.

بیشتر
قدرت نرم تکفیر
قدرت نرم تکفیر

قدرت نرم مفهومی است که شاید برای بار نخست، در عصر حاضر، از سوی جوزف نای، استاد ورییس یکی از دانشکده های هاروارد که در اداره بیل کلینتون معاون وزیر...

6 سرطان 1400
حلقه گمشده استراتیژی مبارزه با تروریزم
حلقه گمشده استراتیژی مبارزه با تروریزم
16 حمل 1400
مشروعیت و مقاصد «جنگ» و «جهاد» در اسلام
مشروعیت و مقاصد «جنگ» و «جهاد» در اسلام
10 حمل 1400
افتتاح وبسایت و صفحات اجتماعی کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان
افتتاح وبسایت و صفحات اجتماعی کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان

پنجشنه 19 حمل همایشی با حضور جمعی از اهالی دانش و فرهنگ به هدف افتتاح وبسایت و صفحات اجتماعی کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان در دفتر مرکزی این کانون...

26 حمل 1400
افتتاح وبسایت و صفحات اجتماعی کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان
افتتاح وبسایت و صفحات اجتماعی کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان
23 حمل 1400

عضویت خبر نامه