رسانه های اجتماعی

16 دلو 1399

شما میتوانید فعالیت های مارا در راستای نشر وگسترش فرهنگ اعتدال در رسانه های گروهی مانند فیسبوک، توییتر و یوتیوب به زبان های فارسی، پشتو و انگلیسی دنبال کنید.