کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان

کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان

16 دلو 1399

“وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا”.

ترجمه: و بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد.

چهل سال جنگ و مداخله و خشونت تاثیر مخرب و زیانباری بر ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه ما بجا گذاشته، و یکی از عرصه هایی که در این چهار دهه به شدت آسیب دیده، تلقی و برداشت ما از آموزه های دینی بوده که در نتیجه مداخله سنگین و دومدار دیگران و استفاده ابزاری از دین شکل گرفته است.

با آنکه در این چهار دهه ای که گذشت، جوامع مختلفی آماج تهاجم تروريزم و افراطیت خشونتبار قرار گرفتند، ولی بیشتر این کشور ها توانستند اوضاع را با شیوه های گوناگونی مهار و مدیریت نموده و استقرار و امنیت جوامع شان را تضمین نمایند. این جوامع که بحران های امنیتی برخاسته از جنگ و تروریزم را موفقانه پشت سر نهادند، می دانستند که نمی توان این پدیده پیچیده و چند بعدی را تنها با وسایل و شیوه های عسکری و امنیتی شکست داد، بلکه در جهت ریشه کن ساختن ایدیولوژی های خشونتبار لازم است تا فعالیتهای فکری، فرهنگی، تبلیغاتی و تربیتی گسترده و هماهنگی را در جهت ترویج فرهنگ صلح و اعتدال براه انداخت.

با در نظرداشت همین اصل بود که در سال های اخیر نهاد های مختلف رسمی و غیر رسمی به هدف ارائه روایت بدیل و قرائت انسانی از دین در کشور های دور و نزدیک ما تأسیس گردید که توانستند در مدت کوتاهی ریشه های خشونت دینی را از دل و دماغ گروه های بزرگی از رهروان افراطیت بر کنند.

ما که از دهه ها بدینسو لگدمال طیف ها و گروه های تروریستی گردیده ایم، بیشتر از دیگران نیازمند تأسیس چنین نهادی می باشیم، که خوشبختانه قرائت و تلقی سنتی ما از دین، مالامال از آموزه های انسان دوستی و صلح و برادری و آرامش و اخلاق و مدارا بوده و از ثروت عرفانی خیلی پر باری برخوردار بوده ایم؛ ثروتی که به عنوان فرهنگ شفاهی و مکتوب در قالب زبان های رایج کشور ما بازتاب درخشانی یافته، و تطهیر معنوی و نشر تعالیم اخلاقی و انسجام اجتماعی و عدالت و شفقت و مدارا و جلوگیری از آسیب رسانی حتی به حیوانات در قلب آن قرار داشته است.

کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان که از سوی گروهی از دانشمندان دینی و شخصیت های عرصه فرهنگ و سیاست تأسیس گردیده آرزو دارد تا این خلای بزرگ را در کشور پر نموده، هم دین خویش ادا نماید و هم مصدر خدمتی برای کشور و منطقه و جهان گردد.

اهداف:

 • دعوت به نظم عمومی و بسط امنیت و استقرار در کشور؛
 • مشروعیت زدایی از تروریزم و مقابله با روایت های افراطگرایانه از دین؛
 • برگشت به ارزش ها و تعالیم دینی در جهت تحقق انسجام اجتماعی و ترقی و تعالی کشور؛
 • بازتاب فرهنگ انسانی ما و نقش تاریخی آن بر کشور های منطقه و جهان و ارائه تصویر بهتر از کشور؛
 • ایجاد وحدت و برادری در میان گروه های اجتماعی افغانستان؛
 • تربیت نسل سازنده، پویا و منسجم با فرهنگ اصیل و تاریخی کشور؛
 • مبارزه با اندیشه های وارداتی و خشونت محور دینی و پایان بخشیدن به استفاده ابزاری از ارزش های دینی در میان جوانان ما؛
 • نشر آثار و کتب اسلامی که توسط علمای متقدم این سرزمین نگاشته شده است؛
 • چاپ آثاری که در زمینه نشر صلح و اعتدال ممد واقع گردد؛

وسایل تحقق اهداف:

 • تأسیس پایگاه های انترنتی چون وبسایت و یوتیوب و فیسبوک و تویتر و نشر پیام های مختصر و مؤثر همراه با ویدیوکلیپ ها و تصاویر و امثال آن به زبان های فارسی، پشتو، و انگلیسی؛
 • تدویر کنفرانس ها در داخل کشور و در سطح منطقه در جهت تحقق اهداف یاد شده؛
 • تنظیم مسابقات مقاله نویسی و ساختن ویدیوها در جهت صلح و همزیستی و اعتدال برای جوانان؛
 • برگزاری کمپ های آموزش تابستانی برای جوانان مرکز و ولایات کشور؛
 • تأسیس شبکه صلحجویان افغانستان در میان مهاجران هموطن و مراکز فرهنگی و اسلامی آنها در غرب و در صورت امکان در  کشورهای همسایه؛
 • تحقیق و مطالعه پیرامون ریشه ها و عوامل خشونت و راه های جلوگیری از آن؛
 • ایجاد رابطه با مراکز همسان و مشابه در کشور های منطقه و جهان؛
 • تبادل افکار با شخصیت های علمی داخلی و خارجی و تنظیم کنفرانس ها در نهاد های اکادیمیک کشور در جهت تحقق این اهداف؛
 • راه اندازی مناظرات در جهت تقویت اهداف صلح محور و اعتدالگرا در مراکز علمی کشور؛
 • تنسیق و هماهنگی با نهاد های رسمی و جامعه مدنی در جهت نشر مفاهیم انسانی صلح، مدارا، همزیستی و میانه روی و فرهنگ اعتدال؛
 • ارزیابی تلاش ها و برنامه های فعلی مبارزه با افراط گرایی خشونتبار، و توسعه و انکشاف روایت های جایگزین؛
 • تأسیس رصدخانه در جهت رصد و پیگیری فکری و تبلیغاتی گروه های افراطی و خشونتگرا؛