سخنان محترم صدیق الله توحیدی نویسنده و خبرنگار در همایش افتتاح وبسایت و صفحات اجتماعی کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان

11 ثور 1400