سخنرانی داکتر خواجه بشیر احمد انصاری رییس کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان در سمپوزیم صلح پایدار

27 سرطان 1400