سخنرانی دکتر خواجه بشیر احمد انصاری رئیس کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان پیرامون ابعاد تمدنی رمضان در تالار مؤسسه تحصیلات عالی افغانستان

29 حمل 1400