متن سخنرانی دکتر خواجه بشیر احمد انصاری در همایش نقد و روگشایی کتاب «نوروز سنتی تکوینی یا بدعتی تشریعی؟»

متن سخنرانی دکتر خواجه بشیر احمد انصاری در همایش نقد و روگشایی کتاب «نوروز سنتی تکوینی یا بدعتی تشریعی؟»

18 حمل 1400

نوروز؛ از اعتدال هوا تا اعتدال اندیشه

یکی از عرصه هایی که هدف تهاجم بی امان بی مهری و خشونت قرار گرفته جشن نوروز می باشد که دارای سرشتی طبیعی بوده و با شیوه های تولید در حوزه ما و دانش فلک پیوندی مستحکم داشته و مردمان کشور و منطقه ما را از آمو تا رودسند و نیل و از پامیر تا سلیمانیه پیوند می دهد. تلقی متعدل و سنت دینی ما از گذشته های دور با دیده قدر و تحسین به این جشن افرینش نگریسته است.

کتاب «نوروز سنتی تکوینی یا بدعتی تشریعی؟»  اثر داکتر خواجه بشیر احمد انصاری در همین سیاق نگارش یافته که به روز چهارشنبه، 27  حوت با حضور برخی از چهره های علمی و فرهنگی در تالار مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد.

در این مراسم محمد طاهیر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی آن وزارت، داکتر عمر شریفی استاد دانشگاه و رییس مرکز تحقیقات استراتیژیک، نظریات شان را در مورد چگونگی کتاب ابراز داشتند و گفتند که نوروز به عنوان یک میراث فرهنگی و از ویژه گی های تمدن های کهن تاریخ بشری است که باید در حفظ و بزرگداشت آن توجه درخور شود.

همچنان سخنرانان این محفل ادبی افزودند که نوروز به هیچ دین و آیینی رابطه ندارد و بزرگداشت از نوروز با آموزه های دین اسلام نه تنها که منافات نداشته، بل با این آموزه ها هم آهنگی کامل دارد.

آنها اشاره داشتند: نوروز در تمامی دوره های تاریخی سرزمین ما تجلیل شده و جزء میراث فرهنگی گذشتگان ما می باشد.

سپس داکتر خواجه بشیر احمد انصاری نویسنده کتاب ضمن قدردانی از اشتراک کننده گان محفل، در مورد اثر خود معلومات داد و گفت: نوروز حداقل پنج هزار سال عمر داشته و پیش از زردشت رایج بوده که انکار آن کار ساده ای نیست و در سرزمین های اسلامی به هر اندازه ای که تمدن مسلمانان شگوفاتر می شد به همان اندازه از این مناسبت تجلیل شکوهمندتر صورت می گرفت و در متون فقهی و اعتقادی اسلام نمی توان حرمت آن را ثابت نمود.

داکتر انصاری افزود که در پیوند به نوروز، افسانه، اسطوره و خرافه های فراوانی بافته شده است که نیازمند نقد و غربال علمی می باشد و هیچ پیوند و رابطه ی به این جشن شکوهمند آفرینش ندارد.