سخنرانی دکتر خواجه بشیر احمد انصاری رییس کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان در سمپوزیم صلح پایدار

سخنرانی دکتر خواجه بشیر احمد انصاری رییس کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان در سمپوزیم صلح پایدار

4 اسد 1400

پنجشنبه ۲۴ سرطان سال جاری خانه صلح و مردم سالاری همایشی را با حضور جمعی از نخبگان علمی و سیاسی تحت عنوان «سمپوزیم ملی صلح پایدار» برای یک روز در کابل برگزار کرد.

دکتر خواجه بشیر احمد انصاری رییس کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان در این سمپوزیم اشتراک و سخنرانی نموده و خشونت های لگام گسیخته و خونریزی هایی را که تحت عنوان جهاد صورت میگیرد نا مشروع، غیر دینی و بیگانه با تعالیم دین و فرهنگ ما خوانده و این جنگ را فاقد مشروعیت دینی عنوان نمود. ایشان در بخشی از سخنان شان افزودند: «از اینجا اعلام میکنم که در این جنگ چیزی به نام جهاد وجود ندارد”.

دکتر انصاری گروه های خشونت گرا را متهم به پیروی از روش تکفیر نموده و افزودند: «کسانی که در این کشور خودشان را مجاهد میخوانند و کارشان را جهاد، این خود به معنای تکفیر جامعه است زیرا جهاد در برابر غیر مسلمان و آن هم غیر مسلمانی که متجاوز بوده باشد، صورت می گیرد».

دکتر انصاری در بخش دیگر سخنان شان صلح را استراتژیک ترین نیاز جامعه خوانده و افزودند: «حکم قران در مورد واضح و روشن است کسانی که از صلح سر باز می زنند باید به اساس فرموده قران کریم در سوره حجرات آنان را با سرکوب به صلح وادار کرد».
رییس کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان با برشمردن انواع جهاد در اسلام از قبیل؛ جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی، جهاد سازندگی، جهاد تربیتی، جهاد صحی، جهاد علمی، جهاد مدنی و جهاد برای انسان و حقوق او، اعمال خشونت بار گروه های خونریز را فاقد معنای جهاد در اسلام خوانده و عملکرد آنان را برابر با انسان کشی و مسلمان کشی عنوان کردند.

استاد انصاری افزودند در طول تاریخ اسلام ما شاهد ظهور گروه های همسانی بوده ایم که از قتل و خونریزی و سایر جنایت ها در برابر مسلمانان ابایی نداشته اند اما به زودی طرد شده و روش آنان به بن بست رسیده است به گونه ای که امروزه حتی نامی از آنان نیست و اگر هم حضوری داشته باشند با تغییر فکر و هویت قبلی شان است و برخی از آنان حتی از صلح خواه ترین گروه های امروزی امت اسلامی به شمار می روند.

دکتر انصاری در اخیر با طرح پیشنهادی از وزارت های اطلاعات و فرهنگ، اوقاف، داخله، خارجه، دفاع و برخی از نهادهای مدنی و علمای دین خواست تا با تشریک مساعی روی نهایی سازی استراتيژی ملی مبارزه با خشونت دست به کار شوند تا در این زمینه دیگر شاهد هیچ گونه ابهامی نباشیم.

در سمپوزیم ملی صلح پایدار جمعی دیگر از شخصیت های سیاسی و علمی نیز در مورد صلح، زمینه های رسیدن به آن و چالش ها و فرصت های آن به اظهار نظر پرداختند.