متن سخنرانی دکتر خواجه بشیر احمد انصاری در همایش  « گفتگوهای باز پیرامون صلح و آینده و افغانستان»

متن سخنرانی دکتر خواجه بشیر احمد انصاری در همایش « گفتگوهای باز پیرامون صلح و آینده و افغانستان»

18 حمل 1400

دکتر خواجه بشیر احمد انصاری رییس کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان روز جمعه 12 حمل در همایشی تحت عنوان « گفتگوهای باز پیرامون صلح و آینده و افغانستان» که به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ و با حضور جمعی از پژوهشگران در کابل برگزار شده بود اشتراک و سخنرانی کرد.

استاد انصاری در این همایش ضمن قدردانی از ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ در برپایی این همایش، ترویج دیالوگ و گفتگو در میان اقشار مختلف جامعه بخصوص اهل فکر و اندیشه را یگانه راه رسیدن به تفاهم مشترک و زندگی مسالمت آمیز عنوان کرد.

ایشان در ادامه سخنان شان پیرامون مسأله صلح و برآیند گفتگوهای جاری گفتند: «امریکا می‌خواهد بهانه‌یی برای خروج و کم کردن هزینه نظامی و مالی خود جستجو کند و طالبان می‌خواهند از یک گروه جنگ‌جو و خشونت‌شعار به یک گروه سیاسی تبدیل شوند و به یک پیروزی دیپلوماتیک دست بیابند».

همچنان شماری از پژوهشگران روند کنونی صلح را شکننده ارزیابی کرده و گفتند: طرف‌های درگیر جنگ، ارادۀ واقعی برای پایان جنگ ندارند.