ویدیو ها

سخنرانی دکتر خواجه بشیر احمد انصاری در همایش بزرگداشت از اندیشه های مرحوم مولانا وحیدالدین خان

سخنرانی دکتر خواجه بشیر احمد انصاری در همایش بزرگداشت از اندیشه های مرحوم مولانا وحیدالدین خان

سخنرانی داکتر خواجه بشیر احمد انصاری رییس کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان در سمپوزیم صلح پایدار

سخنرانی داکتر خواجه بشیر احمد انصاری رییس کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان در سمپوزیم صلح پایدار

معرفی کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان

معرفی کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان

سخنان عزیز احمد حنیف پژوهشگر دینی در همایش افتتاح وبسایت وصفحات اجتماعی کانون اعتدال

سخنان عزیز احمد حنیف پژوهشگر دینی در همایش افتتاح وبسایت وصفحات اجتماعی کانون اعتدال

سخنان زینب موحد استاد دانشگاه در همایش افتتاح وبسایت کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان

سخنان زینب موحد استاد دانشگاه در همایش افتتاح وبسایت کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان

سخنان محترم نظری پریانی مدیر مسوول روزنامه ماندگار در همایش افتتاح وبسایت و صفحات اجتماعی کانون اعتدال

سخنان محترم نظری پریانی مدیر مسوول روزنامه ماندگار در همایش افتتاح وبسایت و صفحات اجتماعی کانون اعتدال

سخنان محترم صدیق الله توحیدی نویسنده و خبرنگار در همایش افتتاح وبسایت و صفحات اجتماعی کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان

سخنان محترم صدیق الله توحیدی نویسنده و خبرنگار در همایش افتتاح وبسایت و صفحات اجتماعی کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان

سخنان محترم عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در همایش افتتاح و بسایت و صفحات اجتماعی کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان

سخنان محترم عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در همایش افتتاح و بسایت و صفحات اجتماعی کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان

مناظره امام ابوحنیفه با خوارج

مناظره امام ابوحنیفه با خوارج

 سخنرانی دکتر خواجه بشیر احمد انصاری در همایش افتتاح وبسایت و صفحات اجتماعی کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان 

 سخنرانی دکتر خواجه بشیر احمد انصاری در همایش افتتاح وبسایت و صفحات اجتماعی کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان 

سخنرانی دکتر خواجه بشیر احمد انصاری رئیس کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان پیرامون ابعاد تمدنی رمضان در تالار مؤسسه تحصیلات عالی افغانستان

سخنرانی دکتر خواجه بشیر احمد انصاری رئیس کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان پیرامون ابعاد تمدنی رمضان در تالار مؤسسه تحصیلات عالی افغانستان

حلول ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۰ تبریک و تهنیت باد

حلول ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۰ تبریک و تهنیت باد