اعتدال دینی؛ احترام و حقوق دیگران

اعتدال دینی؛ احترام و حقوق دیگران

17 حمل 1400

دکتر خواجه بشیر احمد انصاری رییس کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان ظهر پنج شنبه 28 حوت 1399 در مراسم اعطای سومین دور جایزه صلح ابن‌سینا به داکتر انارکلی هنریار اشتراک و سخنرانی نمود.

او در آغاز سخنرانی خویش از اینکه در میان آواز دل دلخراش انفجار و انتحار و خون و خشونت، صدای موسیقی صلح و دوستی را می شنود اظهار مسرت و خشنودی نمود.

دکتر انصاری از پدیده تبعیض یا ضعیف‌آزاری که در قالب های گوناگونی در افغانستان تبلور می یابد یاد نموده و گفت: هر باری که می شنوم گروهی، طبقه ای، جنسی، نژادی، مذهبی ویا دسته ای به گناه اقلیت بودن و ضعیف بودن تحقیر و یا نا دیده گرفته می شوند حالم به هم می خورد. در کشور ما این بیماری ضعیف آزاری در برخورد با زنان، اقلیتهای مذهبی و دینی و اقلیتهای قومی بازتاب می یابد. آخرین مظهر این مظلوم ستیزی در حذف شخصیت حقوقی جامعه هندوان و سیک های کشور تبلور یافته است. او احترام به اتباع ادیان دیگر در مسیر تاریخ تمدن اسلامی را از نشانه های قوت این تمدن؛ و اذیت آنان را یکی از علامه های ضعف و بیماری این تمدن به شمار آورد؛ تمدنی که امروز در آستانه انتحار قرار دارد. او اضافه نمود: در ادیان جهانی یک معیاری است که می گوید: چیزی را که به خود نمی پسندی به دیگران هم مپسند. این سخن بر زبان پیامبر بزرگ اسلام جاری شده بود و پیش از ایشان کنفوسیوس اندیشمند بزرگ چینی نیز از این مبدأ یاد نموده بود. این قاعده دایرة المعارف هاى علم اخلاق را در دل خويش جا داده است.

در این برنامه عده ای از شخصیت های سیاسی و فرهنگی نیز سخنرانی نمودند.

دکتر رنگین دادفر اسپنتا، مشاورامنیت ملی رییس‌جمهور پیشین، از بانو انارکلی هنریار و خانواده او که به‌گفته آقای اسپنتا در درازای تاریخ با گونه‌هایی از تبعیض‌های ساختاری و تبعیض‌های فرهنگی و اجتماعی رو‌به‌رو بوده اند پوزش خواست. داکتر انصاری هم به عنوان یک مسلمان از انارکلی و همه سیک ها و هندوانی که هدف تبعیض قرار گرفته و یا ملکیت های شان به اشکال گوناگونی چپاول شده است معذرت خواست.

این جایزه همه‌ساله به شخصیت‌های تاثیرگذار و الهام‌ بخش برای ساختن یک جهان عادلانه انسانی و صلح‌آمیز اهدا می‌شود.

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان این جایزه را در دوسال گذشته به مایکل بری دانشمند شناخته شدۀ امریکایی در زمینه هنر و تمدن اسلامی و راشد الغنوشی بنیان‌گذار و رهبر جنبش اسلامی تونس اهدا کرده بود.