گفتگو؛ اعتدال و مدنیت

گفتگو؛ اعتدال و مدنیت

17 حمل 1400

گفتگو مهمترین وجه اعتدال و مدنیت است.

دکتر خواجه بشیر احمد انصاری رییس کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان روز جمعه 12 حمل در همایشی تحت عنوان « گفتگوهای باز پیرامون صلح و آینده و افغانستان» که به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ و با حضور جمعی از قانونگزاران و پژوهشگران در هوتل کابل ستار برگزار شده بود اشتراک و سخنرانی نمود.

استاد انصاری در این همایش ضمن قدردانی از ابتکار در جهت برپایی این محفل خجسته، ترویج گفتگو در میان اقشار مختلف جامعه بخصوص اهل فکر و اندیشه را یگانه راه رسیدن به تفاهم مشترک و زندگی مسالمت آمیز عنوان نمود.

ایشان در ادامه سخنان شان پیرامون مسأله صلح و برآیند گفتگوهای جاری گفتند: صلح اساسی ترین نیاز جوامع بشری و بویژه جامعه افغانستان به شمار می رود. او اضافه نمود که صلح آبرومند، استراتیژیک ترین نیاز جامعه افغانستان به شمار می رود که نباید با دید تکتیکی با آن تعامل صورت گیرد. او اضافه نمود: تا زمانی که صلح از درون ما نجوشد و در این راستا کار های فرهنگی و تربیتی و اجتماعی عمیقی صورت نگیرد و خشونت از دل و دماغ زدوده نشود به نتیجه ای نخواهیم رسید.

ایشان گفتند: ما که از صبح تا شام ده ها بار واژه سلام را هنگام روبرو شدن با همدیگر تکرار می کنیم نمی دانیم که این واژه به معنی صلح بوده و “صلح شامل حال تان باد!” معنی می دهد. داکتر انصاری تأکید بر جنبه های انسانی دین و عرفان اسلامی و فرهنگ کشور را مطمئن ترین راه برای رسیدن به قله بلند صلح نامیدند.

در پایان این محفل به پرسش های اشتراک کنندگان نیز پاسخ ارائه گردید.